พจนานุกรม คำคะนอง

Name: 
กระทรวงศึกษาธิการ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
กระทรวงศึกษาธิการ
Publish Year: 
2543
E-book Tag: 

ภาษาเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม เป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสีสันทางภาษ จะพบว่ามีคำและสำนวนจำนวนไม่น้อยที่เคยนิยมใช้กันมาในยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง.....

Public File: