วินัยชาวพุทธ

Subtitle: 
หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
พิมพ์สวย
E-book Tag: 

ปัจจุบันนี้คนที่เรียกตัว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนคนไม่มีหลัก ......

Public File: